Præsentationer:

PowerPoint præsentationer, her gengivet som pdf filer.

Introduktion om LIfeWave, energiterapi, produkter og forretningsmulighed

Sådan patcher du

General intro til patchning.